Kongkek mak arab jiran

03-Feb-2015 19:18 by 7 Comments

Kongkek mak arab jiran - 28 year old woman dating 18 year old boy

Yang penting, mereka tidak sensor atau mengharamkan diri mereka atau orang lain dari terdedah pada pemikiran Barat yang hebat.Berapa ramai agaknya tokoh agama di Malaysia yang pernah baca dan pelajari ilmu falsafah Barat?

kongkek mak arab jiran-85

Seperti ada ilmu yang halal dan ada ilmu haram, ada ilmu yang datang dari Allah dan ada ilmu yang bukan datang dari Allah.Mahasiswa dari pelbagai jurusan bertemu beberapa hari sekali untuk berdiskusi kerana mereka mengatakan semasa di pesantren (madrasah), mereka hanya terdedah pada ilmu-ilmu keagamaan.Maka, bila sudah di universiti mereka mahu mengambil peluang untuk memahami dan terdedah pada pemikir-pemikir hebat dari Barat.Jakim dan undang-undang Mahkamah Syariah di Malaysia menetapkan bahawa bapa kandung anak tak sah taraf tidak dipertanggungjawabkan untuk menafkahi anaknya.Tanggungjawab memberi nafkah, saraan dan penjagaan kanak-kanak tak sah taraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu.Lagipun, banyak juga pendapat mazhab lain yang turut digunapakai di Malaysia seperti dalam hal pembayaran zakat fitrah.

Bukankah Islam meraikan kepelbagaian pendapat, dan objektif utama Islam ialah untuk memudahkan dan mencapai keadilan?ADAKAH Islam membenarkan seorang bapa mengahwini anak kandungnya?Menurut sesetengah pendapat Mazhab Shafi’e, begitulah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan, boleh dikahwini oleh bapa kandungnya sendiri.Ia menerangkan bahawa tujuan anak tak sah taraf tidak boleh dibin atau dibintikan bapanya ialah agar tidak wujud kekeliruan dalam nasab keturunannya. Takut keliru nasab keturunan, tapi tidak takut kalau anak itu terkahwin dengan bapa kandungnya sendiri? Maka, oleh kerana secara perundangan fiqah, mereka tiada pertalian keluarga, bermakna dari segi hukum Syariah di Malaysia, seorang anak boleh mengahwini bapa kandung atau ahli keluarga bapa kandungnya. Orang Islam suka benar petik hadith Nabi “Carilah ilmu sampai ke negeri Cina”.Atau dengan adik beradiknya sendiri, iaitu anak-anak bapanya dengan isteri lain, atau dengan adik beradik bapanya? Nak tunjuklah betapa Islam cintakan dan meraikan ilmu pengetahuan.Ramai ulama besar seperti Imam Ghazali dan Al-Farabi juga mempelajari falsafah Aristotle, Plato dan Socrates.