Dese gaanf

15-Sep-2015 14:09 by 5 Comments

Dese gaanf - Xxx free cypriot teens chat

Wij vragen u vriendelijk doch dringend uw betaling vandaag te verzenden.Met vriendelijke groet, Dear Mr Bill May we remind you that invoice 5612, dated is now 7 days overdue for payment. We look forward to receiving your payment by return of post.

If you have any queries about your account, please do not hesitate to contact us.Dear Sir Pay We write to inform you that we have not yet received payment of invoice 124 for € 150 due on .We realize you must have mistakenly overlooked it but ask that you give it your prompt attention now.U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.Wij stellen een goede samenwerking op prijs en vertrouwen erop dat bovengenoemde maatregel niet nodig zal zijn.We recently brought to your attention the above referenced account via our previous dunning letter.

The amount of € 456 is now considerably past due and we are concerned that to date we have not received a payment from you.

We would request immediate payment in order to keep your credit in good standing and to avoid any disruption to our business partnership. Yours faithfully Betaling BV Chris Baan Directie Vrij vertaald: Onlangs hebben wij u een herinnering gestuurd voor de bovenstaande factuur, maar tot op heden hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen.

De betalingstermijn voor het bedrag van € 456 is inmiddels ver overschreden en wij verzoeken u de factuur direct te voldoen om verstoring van onze goede zakenrelatie te voorkomen.

With a sophisticated, powerful fleet, its dedicated staff and well trained crew KOTUG operates in a variety of markets including towage services in ports and at sea as well as in the salvage, offshore and dredging industry.

HPE en haar dochterondernemingen respecteren uw privacy.

Failure to settle the outstanding invoices will force us to place your account in the hands of our lawyers.