Ano ang unang banda na tumugtog sa pambansang awit

26-Jul-2015 12:07 by 10 Comments

Ano ang unang banda na tumugtog sa pambansang awit - helenadating com

Ang sinasabi ni Regine, okey nga sa kabataan, pero parang aliwan lang iyan.

Speech and Drama ang tinapos niya sa Unibersidad ng Pilipinas (U. Maraming pinuri sa produksiyong ito, kasama na ang musika ni Edru.

Ikalawa, ang musika ay nagpapalalim ng ating damdamin.

Ikatlo, nagpapalalim ng ating pagunawa sa ating katauhan bilang mga tao, bilang mga Pilipino.

Ang karanasan ng Pilipino ay may dalawang malalaking kategorya batay sa kanyang karanasan sa pamumuhay sa kanyang kapaligiran. Iyan ang dalawang malalaking kategorya: mga awit tungkol sa karanasan ng tao bilang isang bahagi ng kalikasan, at mga awit tungkol sa karanasan ng tao bilang bahagi naman ng lipunan.

Halimbawa ng mga awit na nasa ikalawang kategorya: iyong relasyon ng babae sa lalaki, ng magkakaibigan, ng tao sa diyos, o iyong pag-usisa o paganalisa sa mga pangyayari, kung bakit mayroon bagang mga uri ng tao na nagmamalupit sa kapwa tao, kung bakit gayong mayaman ang Pilipinas, ay mayroong mga naghahari at may nagkokontrol ng ekonomya at kayamanan at pulitika samantalang iyong iba naman ay dukha.

Ngunit kung pipili ka sa paggawa ng isang [album ni] Joey Ayala na umaabot ng dalawang daang libong piso ang kailangan, at sa pagkuha kay Whitney Houston na babayaran mo lamang ng sampung libong piso bilang si Pangulong Corazon Aquino na dapat daw bawat oras apat na musikang Pilipino ang kailangang tugtugin [sa radyo]. Alcuaz ng National Telecommunications Commission na walang taong taga-Ang may kontrol ng ekonomya at pulitika ay iisang uri ng tao na ang pinapalaganap ay iyong tutugon sa kanilang interes.

E kung ang kanilang interes ay tubo, papaano pa makakalusot itong mga nararapat na musika na walang pagkakataong marinig ng karamihan sa ating kababayan?

Ngunit, sa ikalawang usapin, kung hahanap tayo ng isang uri ng musikang na Pilipino music.

Ang ibig kong sabihin, dahil ang kamalayang Pilipino ay humigit-kumulang isandaang taon pa lamang kung ihahambing natin, halimbawa, sa mga Intsik na libong taon na ang kabihasnan, hinuhubog pa lamang natin ang ating musika.

Sa London naman ay sumama sa International Human Rights Internship Program.

Napadpad siya sa Indonesia kung saan nakapag-aral siya sa Padepokan Seni Bagong Kussudiarja.

At isa pa, ang musika ay pag-aari ng lahat at hindi lamang dapat magmula doon sa mga inaakalang matataas sa larangan ng ekonomya o pulitika.